Instruction for Authors

 

نسخه قابل چاپ AWT IMAGE

متن کامل

راهنمای نگارش مقالات

مجله  فیزیولوژی و فارماکولوژی نشریه رسمی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران است و حاصل پژوهش محققین را در زمینه‌های فیزیولوژی و فارماکولوژی به چاپ می‌رساند. کلیه مقالات پژوهشی در حوزه‌های بنیادی، توسعه ای و کاربردی که به نحوی به هر یک از رشته‌های فوق مرتبط بوده و قبلاً در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده باشند، می‌توانند مورد پذیرش قرار گیرند.

نویسندگان محترمی که مایل هستند مقاله آنها در این مجله چاپ شود، لطفاُ نکات زیر را رعایت نمایند:

· زبان مقاله فارسی است و باید سلیس، روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املایی باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری گردد. مقالات نویسندگان خارج از ایران به زبان انگلیسی قابل پذیرش است.

· نویسنده مسئول ( Corresponding Author ) باید طی نامه ای که همراه مقاله ارسال می دارد ( Cover letter ) صراحتا قید نماید که مقاله تا کنون در جای دیگری چاپ نشده و به مجله دیگری نیز ارسال نشده است. همچنین اضافه نماید که با رضایت تمام نویسندگان و از طرف آنها مقاله را ارسال می دارد و مسئولیت صحت و اصالت مطالب مقاله را می پذیرد. چنانچه خلاصه مقاله قبلا در مجموعه خلاصه مقالات یک همایش یا سمینار به چاپ رسیده باشد، عنوان خلاصه مقاله و مشخصات کامل همایش ذکر گردد.

· مقالات مروری (Review articles) فقط از نویسندگانی قابل بررسی است که حداقل 5 منبع از مقاله، مربوط به نتایج تحقیقات قبلی مؤلف باشد.

· مقالات مورد نگاری (Case report) یا ترجمه جهت چاپ پذیرفته نخواهند شد.

· نسخه اصلی (manuscript) مقالات با استفاده از نرم‌افزار Ms-Word نوشته شده و نوع و اندازه حروف برای زبان فارسی میترا شماره 13 و برای زبان لاتین Times New Roman شماره 12 باشد.

· نسخه اصلی مقاله بر روی یک طرف کاغذ A4 با فاصله خطوط 2 (double spacing) نوشته شده و حداقل 25 میلی متر حاشیه از اطراف داشته باشد و شماره صفحه در وسط و پایین هر صفحه قرار گیرد. عکس‌ها بصورت فایل‌های مجزا از نوع TIF آماده شوند. نمودارها حتی المقدور در نرم‌افزار Ms-Excel ‌ طراحی شده و با نامهای مشخص و مجزا ضبط و ارسال شوند. تمامی عکسها و نمودارها تحت عنوان شکل به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شوند.

· اطلاعات هویتی بیماران نباید در نوشته‌ها، عکس‌ها و شجره‌‏ نامه‌ها منعکس شود؛ مگر آنکه این اطلاعات برای مقاصد علمی ضروری باشد و بیمار (یا والدین یا قیم او) رضایت‌نامه آگاهانه برای انتشار را بصورت کتبی امضا نماید.

· در مقاله ارائه شده باید مشخص باشد که نویسندگان نکات اخلاقی را در مطالعات بالینی و حیوانی رعایت نموده اند.

· برای تسریع در داوری و چاپ، مقاله ترجیحا" از طریق سایت مجله ارسال گردد (Submission online) . در غیراینصورت لوح فشرده (CD) حاوی متن کامل نسخه اصلی مقاله، شکل‌ها، و نمودارها باید همراه چهار نسخه (یک نسخه اصل + سه نسخه کپی) از مقاله به دفتر مجله ارسال گردد.

· کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق، بلافاصله بعد از دریافت اعلام وصول شده و برای ارزیابی به داوران مجله ارسال می‌گردد. پس از اتخاذ رأی نهایی، نتیجه به اطلاع نویسنده محترم خواهد رسید. در ضمن، هیأت تحریریه در پذیرش، رد یا انجام اصلاحات (با تأیید مؤلف) و ویرایش مقالات آزاد است.

روش تدوین نسخه اصلی مقاله و شرایط فنی

صفحه اول : شامل موارد زیر می باشد:

- عنوان کامل مقاله (واضح، بیان کننده محتوای مقاله و حداکثر 80 حرف)

- نام و درجه علمی نویسنده (نویسندگان)

- نشانی (بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر و یا محل اشتغال)

- نشانی پستی و شماره‌های تلفن، نمابر و پست الکترونیک نویسنده مسئول

- عنوان مکرر ( Running title ) با حداکثر 5 واژه جهت تکرار در بالای صفحات مقاله می شود.

- در این صفحه نگارش انگلیسی نام و آدرس نویسندگان نیز ارائه گردد. صفحه اول تنها صفحه ای است که برای داوران ارسال نمی گردد.

صفحه دوم: شـامـل عنوان کامل مقاله و چکیـده فارسی (با حـداکثر 300 واژه، به تفکیک حاوی: مـقدمه، مـواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه گیری) و واژگان کلیدی ( Keywords ، 3 تا 5 کلمه) می شود. از نوشتن نام و آدرس نویسندگان در این صفحه اجتناب شود.

صفحه سوم: شامل عنوان کامل مقاله و چکیده مقاله به زبان انگلیسی (با حـداکثر 300 واژه، به تفکیک حاوی: Introduction ، Methods ، Results و Conclusion ) و واژگان کلیدی ( Keywords ) 3 تا 5 کلمه می شود. از نوشتن نام و آدرس نویسندگان در این صفحه نیز اجتناب شود. لازم است محتوای چکیده فارسی و انگلیسی بر هم منطبق باشند.

صفحه چهارم به بعد : شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و بحث به شرح زیر می باشد:

مقدمه: شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهمیت، پیشینه مختصر، فرضیه و هدف تحقیق است.

مواد و روشها : شامل مواد و وسایل به کار رفته، شیوه و بساط اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. اطلاعات ارائه شده در این بخش باید به گونه ای باشد که تکرار آزمایشات برای خواننده را امکان پذیر نماید.

نتایج : در این بخش تمامی یافته های کمی و کیفی با استفاده از شکلها و جدول ها ارائه می گردد. جدول‌ها، عکس ها و نمودارها باید در صفحات جداگانه درج و شماره‌گذاری شده و در متن مقاله به شماره‌ها اشاره گردد. اصل منحنی‌ها و نمودارها به زبان فارسی تنظیم شده و با استفاده از چاپگر لیزری در صفحات جداگانه، تهیه گردد. عرض شکلها به گونه ای تنظیم شود که قابل چاپ در یک ستون (8 سانتیمتر) و یا دو ستون (17 سانتیمتر) باشد. جدول ها ترجیحاً با استفاده از امکان Table در Ms-Word طراحی شوند. هر جدول باید دارای عنوان و زیرنویس کامل باشد. هر منحنی یا نمودار و یا عکس ارسالی نیز باید دارای توضیحات کامل به صورت زیرنویس باشد. زیرنویس‌ها در صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند. در زیرنویس جدول، منحنی یا نمودار و یا عکس، همه اختصارهای غیر استاندارد توضیح داده شوند. عکس‌ها باید دقیق و روشن به نحوی تهیه گردند که از نظر فنی چاپ آنها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود. حتی الامکان از ارسال عکس‌های رنگی و نمودارهای سه بعدی اجتناب گردد.

بحث: شامل تحلیل و تفسیر یافته ها و مقایسه با سایر تحقیقات و نتیجه گیری کلی (conclusion) است.

تشکر و قدردانی: منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است، قید شود. همچنین هر گونه کمک تکنیکی و یا نظری افراد می تواند در این بخش درج و مورد تقدیر قرارگیرد.

منابع: به تمام منابع موجود در فهرست منابع در متن مقاله اشاره گردد و بالعکس. در متن فقط شماره منابع در داخل قلاب [کروشه] ذکر گردد. فهرست منابع به ترتیب شامل منابع فارسی و انگلیسی باشد و بر اساس حروف الفبا مرتب شود. شیوه نگارش فهرست منابع مطابق نمونه‌های زیر است:

مقاله در مجلات مقاله مجله استاندارد :

نام اصلی (خانوادگی) و نام (کوچک) تمام نویسندگان را آورده و سپس عنوان مقاله،‌ آنگاه عناوین خلاصه شده (استاندارد) مجله بصورت پررنگ ( Bold ) و ایتالیک، شماره مجله، سال انتشار و صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به نقطه‌گذاری و ویرگول در نوشتن مراجع ضروری است.

- نمونه مقاله فارسی:

کاویانی مقدم مهری، فیروزآبادی سیدمحمد، جان احمدی مهیار، بررسی تاثیر میدان مغناطیسی کم فرکانس بر روی ورودیهای سیناپسی تحریکی جسم سلولی سلول عصبی F1 . فیزیولوژی و فارماکولوژی 9 (1384) 9 تا 15.

-نمونه مقاله انگلیسی:

Zarrindast MR , Noorbakhshnia M , Motamedi F , Haeri-Rohani A , Rezayof A , Effect of the GABAergic system on memory formation and state-dependent learning induced by morphine in rats. Pharmacol 76 (2006) 93-100.

مقاله غیر استاندارد:

- سازمان به عنوان مؤلف:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand, Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 164 (1996) 282-284.

- هیچ مؤلفی داده نشده باشد، گروه مؤلفان:

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 84 (1994) 15.

- اصل مقاله به زبان انگلیسی نیست:

Hasegawa S, Ito H, Kojima Y, Nakayama H, Wada N, Inui K, Imoto K, Rino Y, Takanashi Y, A case of thymic cancer with pericardial tamponade as initial manifestation. Gan To Kagaku Ryoho 33 (2006) 79-82 (Japanese).

مجله همراه با ضمیمه تکمیلی:

Shen HM, Zhang QF, Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 102 (1994) Suppl 1: 275-282.

کتاب ‌ ها و دیگر منابع منوگراف

الف ) تدوین کننده، گردآورنده، به عنوان مؤلف:

Norman IJ, Redfem S, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone, 1996.

لاریجانی باقر، پیوند اعضا: مباحث علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی، چاپ اول، تهران، انتشارات برای فردا 1382.

ب) سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

Institute of Medicine (US), Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

ج‌) فصلی از یک کتاب

Phillips SJ, Whisnant JP, Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995, p. 465-478.

بهرامی فریدون، نوحی علینقی، کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهای سرم . در کتاب تضمین کیفیت آزمیشگاهی، مؤلفین محمدی حسن و جلیلی حسین. چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375، صفحات 50 تا 61.

د) مقاله کامل (Proceedings) کنفرانس

Behzadi G, Ganji F, Morphological alteration in oro-facial CGRP containing motoneurons due to congenital thyroid hypofunction. Proceedings of the International Symposium on Peptide Receptors 2005 Jul. 31-Aug. 4, Montreal, Canada.

د) خلاصه مقاله (Abstract) کنفرانس

Assaran M, Danaie M, Sheibani V, Rayegan P, Nematollahi-Mahani N, The effect of morphine consumption by mother on brain development of rat offspring during lactation period. Abstracts of the 2nd FAONS Symposium and 3rd Iranian Neuroscience Congress 2004 May. 16-19, Tehran, Iran.

ه) بیانیه کنفرانس

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet P. Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informations: 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland 1992, P. 1561-5.

و) پایان‌نامه

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ., 1995.

موحدی شهره، بررسی رابطه بین بروز هیپرآلژزی و تولرانس با دوزهای فوق العاده اندک مرفین. پایان‌نامه دکتری عمومی، تهران: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1383.

مقاله ‌منتشر نشده

Parvizpur A, Ahmadiani A, Kamalinejad M, Probable role of spinal purinoceptors in the analgesic effect of Trigonella foenum (TFG) leaves extract. J Ethnopharmacol (2006) In Press.

میرنجفی زاده سید جواد، پورغلامی محمد حسین، فتح الهی یعقوب، نقش گیرنده های آدنوزینی A1 در فعالیت تشنجی هیپوکامپ و آمیکدال در کیندلینگ هیپوکامپ در موشهای صحرایی. پژوهنده زیر چاپ 1384.

مطالب الکترونیک

a ) مقاله ژورنال که در نسخه الکترونیک باشد

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

b ) منوگراف که در نسخه الکترونیک باشد

CDI, Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0 San Diego: CMEA; 1995.

فایل کامپیوتری

Hemodynamic III : the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Oriando {FL} : Computerized Educational Systems; 1993.


اختصارات:

برخی اختصارات می توانند بدون تعریف در متن مورد استفاده قرار گیرند:

ADP,CDP, GDP,IDP UDP: 5'-pyrophosphates of adenosine cytidine, guanosine, inosine, uridine

AMP etc. adenosine 5'-monophosphate etc.

ADP etc. adenosine 5'-diphosphate etc.

ATP etc. adenosine 5'-triphosphate etc.

CM-cellulose carboxymethylcellulose

CoA and acetyl-CoA coenzyme A and its acyl derivatives

DEAE-cellulose O-(diethylaminoethyl)-cellulose

DNA deoxyribonucleic acid

EGTA ethylene glycol-bis( -aminoethyl ether)N,N,N',N'-tetraacetic acid

FAD flavin-adenine dinucleotide

FMN flavin mononucleotide

GSH, GSSG glutathione, reduced and oxidized

HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazine- ethanesulphonic acid

NAD nicotinamide-adenine dinucleotide

NADP nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate

NMN nicotinamide mononucleotide

Pi, PPi orthophosphate, pyrophosphate

RNA ribonucleic acid

Tris 2-amino-2-hydroxymethylpropane-1,3-diol

اختصارات واحدهای اندازه گیری:

واحدهای جرم:

kilogram kg

gram g

milligram mg

microgram μg

mole (gram-molecule) mol

millimole mmol

micromole μmol

nanomole nmol

picomole pmol

femtomole fmol

equivalent eq

واحدهای زمان:

hour h

minute min

second s

millisecond ms

microsecond μ s

واحدهای حجم:

litre l

millilitre ml

microlitre μ l

واحدهای طول:

metre m

centimetre cm

millimetre mm

micrometre μm

nanometre nm

واحدهای غلظت:

molar (mol/l) M

millimolar mM

micromolar μM

nanomolar nM

picomolar pM

واحدهای دما، انرژی، الکتریسیته:

joule J

degree Celsius (centigrade) ° C

coulomb C

ampere A

volt V

ohm W

siemens S

واحدهای تابش پرتوها:

curie Ci

counts per minute cpm

disintegrations per minute dpm

becquerel Bq

اختصارات متفرقه:

gravity g

dissociation constant Kd

median doses LD50, ED50

probability P

routes of drug administration i.v., i.p., s.c., i.m., i.c., i.t., i.c.v., i.v.t., p.o.

square centimeter cm2

standard deviation S.D.

standard error of the mean S.E.M.

Svedberg unit of sedimentation coefficient S


View: 4768 Time(s)   |   Print: 1012 Time(s)   |   Email: 219 Time(s)   |   0 Comment(s)